Navn A-F

Navn i bøkene

 

A-F G-N O-Z

 

 

Alan MacGregor: Professor i gresk ved universitetet i Aberdeen. (TF1)

 

Alega: Fem år i 1521, prins av Beta-Nia, sønn av kong Muchimus og dronning Cheta. (TF2)

 

Alf: Fra Iota-Nia, 15 år i 1521, sønn av høvding Tau og Nueta, Ionas yngre bror og Rhozetas søster. (TF2)

 

Alfa: Sønn av høvding Sigmarho og Muchi. Søster: Epsifa. Fra Eta i Alfabeta-Nia. (TF1)

 

Alfa-ball: Gammelt alfabetansk ballspill med to lag. To baller er i spill, en kastes og en sparkes. Poeng hver gang noen er borti begge ballene samtidig. Full kontakt er lov.

 

Alfa-Nia: Nordlige halvdel av det tidligere Alfabeta-Nia. Hovedstaden heter Alfachi, og sør i landet ligger fjellet Protoros og ruinene av Forfatterboligen. Den alfabetanske kongen, Chipixi, tapte Den store krigen i 1521, og måtte gi fra seg halve landet til Tegnets forsvarere. Flagget er sort og rødt med treet fra Alfabeta-Nias symbol. (TF2 og TF3)

 

Alfa-sjøen: Stor innsjø nord for fjellet Protoros i Alfabeta-Nia.

 

Alfabeta-Nia: Landet Louis Mackenzie har skrevet. Kommer opprinnelig av navnet på det greske alfabetet (alfa og beta). Navnet brukte han fordi alt liv i Alfabeta-Nia består av tegn og bokstaver. Derfor består også alle egennavn og stedsnavn av navnet på greske bokstaver.

 

Alfabeta-Nias symbol: Symbolet viser et frodig eiketre med Den rettmessiges merke ved røttene. Setningen over bladkronen er gresk og betyr: "ord er liv er ord". Symbolet er å finne ved inngangen til forfatterboligen på Protoros, og det brukes på Alfabeta-Nias flagg.

 

Alfachi: Hovedstad i Alfa-Nia der slottet ligger bak høye murer.

 

Alfarho: Iotarsk hærfører fra nord i Iota-skogen, gift med Chia. (TF2)

 

Alfarho-skogen: Tett blandingsskog sør for den bratte fjellsiden av Protoros.

 

Alon: 17 år. Sønn av høvding Omicron og Lambeta. Fra Taunu i Alfabeta-Nia. (TF1)

 

Ballard Wallace: Professor i samfunnslære ved universitetet i Aberdeen. (TF1)

 

Bearnard Macrae: Rektor ved universitetet i Aberdeen, avdeling ved Old King’s. (TF1)

 

Beta-Nia: Sørlige halvdel av det tidligere Alfabeta-Nia. Hovedstaden heter Pirho. Tegnets forsvarere vant retten til landet etter Den store krigen i 1521. Betanerne utropte Muchimus til Beta-Nias første konge. Flagget er hvitt og rødt med pennene fra Tegnets symbol. (TF2 og TF3)

 

Betalon: Hovedstad i Iota-Nia, iotarenes selverklærte område i Beta-Nia, i Iota-skogen øst for Nu-vann. (TF2)

 

Brian Hill: Født 1921. Broren til Mary Hill. Kjempet i første bataljon av dronningens Cameron Highlanders under Den andre verdenskrig. (TF1)

 

Brian Mackenzie: 17 år, sønn av Louis og Mary, oppvokst i Aberdeen. (TF2)

 

Cheta: Døde 30 år gammel i 1521, gift med kong Muchimus, mor til Alega. (TF2)

 

Chia: Gift med den iotarske hærføreren Alfarhos. (TF2)

 

Chi-Nia: Beta-Nias naboland i sør-øst.

 

Chigamma: 16 år. Sønn av Upsilon. Søsken: Zeta og Etau. Arbeider for kongens smed. (TF3)

 

Chipixi: Alfa-Nias konge som tapte Den store krigen i 1521. (TF2)

 

Delda: Gråtende kriger i kong Muchimus’ fortelling. (TF2)

 

Delega: Hesten til Alon. (TF1)

 

Delpi: Læreren til Rhozeta og Mutazet. (TF2)

 

Delrho: 19 år. Medlem av høvding Omicrons råd. Venn av Alon. (TF1)

 

Deltachi-skogen: Et område i Beta-Nia nær den alfabetanske grensen som stadig blir besøkt av alfanske opprørere. (TF3)

 

Delta-elven: Stri elv som renner vestover gjennom sentrale deler av Alfabeta-Nia. Blir i senere tider et naturlig skille mellom Alfa-Nia i nord og Beta-Nia i sør.

 

Delta-sletten: Stor slette sør for Delta-elven, mellom landsbyene Taunu og Eta.

 

Den rettmessige (også kalt Forfatteren og Tegnets øverste forsvarer):

Hersker over Alfabeta-Nia. Den rettmessige har sin bolig på toppen av fjellet Protoros, hvor han kan speide til alle kanter av landet.

 

Den rettmessiges symbol: Innført i Alfabeta-Nia av Louis Mackenzie. En form for keltisk knute, sammensatt av to St. Hans-kors (også kalt firkløver eller evighetsknute). I det alfabetanske symbolet er de to evighetsknutene – en liten og en stor – vevet i hverandre.

 

Den store krigen: Endte i 1521, og førte til at Alfabeta-Nia ble splittet i to. Tegnets forsvarere vant retten til sitt eget land i sør, og kalte det Beta-Nia. Landet i nord ble kalt Alfa-Nia. (TF2)

 

Deryck Cameron: Født 1924. Sønn av Eric and Aileen Cameron. Bror: Earl. Oppvokst i Edinburgh. Sendt til slektninger i Whitehills i forbindelse med den store evakueringen under Den andre verdenskrig (1939).

 

Det forbudte rom: Et av rommene i Den rettmessiges bolig på fjellet Protoros. (TF1)

 

Dezeta: Venninne av Epsifa. (TF1)

 

Diateken: En sølvaktig, rørformet gjenstand som har sin rettmessige plass i et steinmonument på toppen av fjellet Protoros. Kommer av ordet ”Diatheke” som er gresk og betyr ”pakt”.

 

Donna Scott: Professor i engelsk ved universitetet i Aberdeen. (TF1)

 

Earl Cameron: Født 1922. Broren til Deryck Cameron. (TF1)

 

Edward: Storbonde i Omelfas fortelling. (TF2)

 

Edward Mackenzie: Født i 1984. Sønn av Brian og Lynda Mackenzie, barnebarn av Louis og Mary Mackenzie. Fra Aberdeen. (TF3)

 

Edwin: Sønn av storbonden i Omelfas fortelling. (TF2)

 

Elizabeth McIntosh: Født i 1984. Forlagsredaktør ved Remington Publishing. Oldebarn av Glen McIntosh, tidligere forlagssjef ved Remington Publishing. (TF3)

 

Epsicron: En liten gutt i vismannen Murholons fortelling. (TF1)

 

Epsifa: 19 år. Datter av høvding Sigmarho og Muchi. Bror: Alfa. Fra Eta i Alfabeta-Nia. (TF1)

 

Epsilon: 17 år. Sønn av kong Omicron og dronning Eta, tronarving i Beta-Nia, bærer av Kongesverdet, senere kalt Epsilon Foreneren. Fra Pirho i Beta-Nia. (TF3)

 

Eta: Landsby nord for Eta-vann, hovedsete for en av Alfabeta-Nias høvdinger. Epsifas hjemsted.

 

Eta: Rhozetas venninne. (TF2)

 

Eta: Dronning av Beta-Nia, mor til Epsilon. (TF3)

 

Etaland: Alfa-Nia og Beta-Nias naboland over skogene i vest.

 

Etanuchi: Iotarsk rådgiver for høvding Tau. Reiser til Alfa-Nia for å samtale med kong Chipixi. (TF2)

 

Etarho: Hærføreren som ledet Tegnets forsvarere til seier i Den store krigen, sønn av Kappi. (TF2)

 

Etarhos festning: Festningen i Pirho, oppkalt etter hærføreren som ledet Tegnets forsvarere til seier i Den store krigen. Ligger ved foten av Pirho-fjellet. Mellom fire tårn rager et enda høyere, åttekantet tårn, bygget i lys marmor.

 

Etau: Sønn av Upsilon. Søsken: Zeta og Chigamma. Fra Pirho i Beta-Nia. Tjenestegjorde i kongens hær. Ble 25 år gammel. (TF3)

 

Evelyn: Datter av storbonden i Omelfas fortelling. (TF2)

 

Fortellingenes rom: Et av rommene i Den rettmessiges bolig på fjellet Protoros. (TF1)