Navn G-N

Navn i bøkene

 

A-F G-N O-Z

 

 

Gabetalon: Rundt 40 år. En av Den rettmessiges tolv tjenere. Dyktig smed. (TF1)

 

Gamma-Nia: Beta-Nias naboland i sør.

 

Gammaxi: Alfansk vismann, kongelig rådgiver ved slottet i Alfachi. (TF3)

 

Glen Adams: 19 år. Venn av Edward Mackenzie. (TF3)

 

Glen McIntosh: Forlagssjef på Remington Publishing i Aberdeen, forlaget som utgir bøkene om Tegnets forsvarere. (TF1)

 

Iona: Fra Iota-Nia, sønn av høvding Tau og Nueta, gift med Omieta, far til Mutazet. (TF2)

 

Iota-Nia: Område midt i Beta-Nia som iotarene ønsker å styre over selv. Hovedstaden heter Betalon. Høvdingen deres, Tau, har lite til overs for Tegnets forsvarere. Flagget er grønt med fire hender. (TF2)

 

Iotarho: Iotarenes første selvutnevnte høvding.

 

Jane Moore: Født 1924. Datter av Philip og Liliana Moore. Oppvokst i Edinburgh. Flyttet til Aberdeen i 1941 for å studere på universitetet.

 

Kabeta: 17 år. Medlem av høvding Omicrons råd i Taunu. Venn av Alon. (TF1)

 

Kappa: 17 år. Sønn av Tauxi, barndomsvenn av Epsilon. Tjenestegjør i kongens hær. Fra Pirho i Beta-Nia. (TF3)

 

Kapsi: Gutt i kong Muchimus’ fortelling. (TF2)

 

Kongekroken: Kong Muchimus' eget kammer i Etarhos festning i Pirho.

 

Lambega: Iotarsk budbærer. (TF2)

 

Lambeta: Gift med høvding Omicron, mor til Alon. Fra Taunu i Alfabeta-Nia. (TF1)

 

Lamega: Smeden som smir Kongesverdet, Omietas far. (TF2)

 

Louis Mackenzie: Født 1924. Sønn av Connell og Kenna Mackenzie. Søster: Lynette. Louis vokste opp i Whitehills, en liten havnebygd ved østkysten av Skottland. Flyttet til Aberdeen i 1941 for å studere på universitetet. Hans første roman om Tegnets forsvarere ble utgitt i 1943.

 

Lynette Mackenzie: Født 1929. Søster av Louis Mackenzie. Fra Whitehills, Skottland.

 

Mary Hill: Født 1924. Datter av Christina og Finley Hill. Bror: Brian. Oppvokst i Edinburgh. Flyttet til Aberdeen i 1941 for å studere på universitetet.

 

Muchi: Gift med høvding Sigmarho, mor til Epsifa. Fra Eta i Alfabeta-Nia. (TF1)

 

Muchimus: 35 år i 1521, sønn av Tauxi den lærde, utnevnt til Beta-Nias første konge, gift med Cheta, far til Alega. (TF2)

 

Murholon: En gammel vismann og eneboer fra Phieta. (TF1)

 

Mutazet: Sønn av Iona og Omieta, også kalt Numega, god venn med prins Alega. (TF2)

 

Muthe: Betansk kriger og budbringer fra Iota. (TF3)

 

Nueta: Gift med iotarenes høvding Tau, 38 år i 1521, mor til Iona, Alf og Rhozeta. (TF2)

 

Numa: Hesten til Epsilon. (TF3)

 

Nuxi: Alfansk opprører. (TF3)