Navn O-Z

Navn i bøkene

 

A-F G-N O-Z

 

 

Ome: Tjenestepike i huset til høvding Tau. (TF2)

 

Omelfa: Opprørsleder i Iona-Nia som kommer på kant med høvding Tau og Alf. (TF2)

 

Omelon: By i Gamma-Nia der Kapsi bodde. (Fra kong Muchimus’ fortelling.) (TF2)

 

Omelon: Betansk vismann og folketaler. Kjent for sin motstand mot riksforstanderen Sigma den vise. (TF3)

 

Omerho: En av høvding Omicrons rådgivere i Taunu. Dyktig jeger. (TF1)

 

Omicron: Rundt 50 år. Høvding i Taunu, gift med Lambeta, far til Alon. (TF1)

 

Omicron: Konge av Beta-Nia, far til Epsilon. (TF3)

 

Omieta: Syerske fra Pirho, gift med Iona, mor til Mutazet. (TF2)

 

Peter Conely: Født 1924. Sønn av Gordon og Sandra Conely. Oppvokst i Stonehaven. Flyttet til Aberdeen i 1941 for å studere på universitetet. (TF1)

 

Phieta-skogen: Hjemsted for vismannen og eneboeren Murholon.

 

Phion: Hesten til Mutazet, brun med hvit flekk i pannen. (TF2)

 

Phipsi: 18 år. Bor på gården til foreldrene i Deltachi-skogen. (TF3)

 

Phipsilon: 40 år. En av Den rettmessiges tolv tjenere. Dyktig smed. (TF1)

 

Pieta: Kvinnelig medlem av Det høye råd, riksforstander i en kort periode, har vært som en mor for Epsilon under oppveksten. (TF3)

 

Pima: Hesten til Epsifa. (TF1)

 

Pinu: Speider i iotarenes nordlige hæravdeling, ansvarlig når hærføreren Alfarho er borte. (TF2)

 

Pinupixi: By hvor pesten herjet. (Fra kong Muchimus’ fortelling.) (TF2)

 

Pirho: Beta-Nias hovedstad hvor Etarhos festning ligger, slottet til kong Muchimus og prins Alega.

 

Pitau: 65 år. Sønn av Taurho. Gift og har tre barn, leder en motstandsgruppe av betanske bønder. Fra Deltachi-skogen. (TF3)

 

Pixi: Speider i iotarenes nordlige hæravdeling. (TF2)

 

Protoros: Fjellet der Den rettmessige har sin bolig. Kommer av ”Protos Oros” som er gresk og betyr ”Det første fjell”.

 

Rhobeta: Betansk hærfører, leder for baktroppen under aksjonen for å få tak i Diateken. (TF3)

 

Rholambda: Hærfører i den alfanske kongens hær, også kalt ”Kong Xirhos skitne hånd”. (TF3)

 

Rhozeta: Fra Iota-Nia, født i 1521, datter av høvding Tau og Nueta, søsteren til Iona og Alf. (TF2)

 

Ron: Venn av Brian Mackenzie. (TF2)

 

Ronald Smith: Utleier av leiligheten som Edward Mackenzie og Glen Adams leier. (TF3)

 

Scott Mitchell: Født 1942. Forlagssjef ved Remington Publishing. (TF3)

 

Sigma: Av Tau-slekten. Kalt ”Sigma den vise”, riksforstander i Beta-Nia etter kong Omicrons død, Tegnets øverste forsvarer, medlem av Det høye råd. (TF3)

 

Sigmarho: Rundt 50 år. Høvding i Eta, gift med Muchi, far til Epsifa. (TF1)

 

Tau: Iotarenes høvding, 39 år i 1521, gift med Nueta, far til Iona, Alf og Rhozeta. (TF2)

 

Tau: Landsby ved foten av Tau-fjellet.

 

Tauland: Alfa-Nia og Beta-Nias naboland over fjellene i øst.

 

Taunu: Naturskjønn landsby i Rhomega-dalen, hovedsete for en av Alfabeta-Nias høvdinger. Alons hjemsted.

 

Taurho: En bonde i vismannen Murholons fortelling. (TF1)

 

Tegnets symbol: Symbolet består av en ny og en gammel fjærpenn, og borden bakenfor løper fra den ene pennesplitten til den andre. Pennene symboliserer Louis Mackenzies lange forfatterskap. Symbolet er å finne på Diateken, og det brukes av Tegnets forsvarere.

 

Thetarho: Iotarsk rådgiver for høvding Tau og senere Alf. (TF2)

 

Upsi: Tjenestegjør i huset til høvding Tau. (TF2)

 

Upsilon: Far til Zeta, Etau og Chigamma. Fra Pirho i Beta-Nia, anerkjent forhandler. (TF3)

 

Xirho: Konge i Alfa-Nia. (TF3)

 

Zeta: 18 år. Datter av Upsilon. Brødre: Etau og Chigamma. Pleierske ved slottet i Pirho. (TF3)

 

Zetaxi: Iotarsk hærfører med et bistert ansikt. (TF2)