Symboler

Tegnets symbol

 

Tegnets symbol består av en ny og en gammel fjærpenn, og borden bakenfor løper fra den ene pennesplitten til den andre. Pennene symboliserer Louis Mackenzies lange forfatterskap. Symbolet er å finne på Diateken, og det brukes av Tegnets forsvarere.

Iotarenes symbol

 

Iotarenes symbol tilhører folket fra Iota-skogen. (Andre bok om Tegnets forsvarere.) Symbolet gjenspeiler et stolt folk som er dyktige med hendene. Deres holdninger og ønske om selvstendighet har ført til mange konflikter i Alfabeta-Nia.

Alfabeta-Nias symbol

 

Alfabeta-Nias symbol viser et frodig eiketre med Den rettmessiges merke ved røttene. Setningen over bladkronen er gresk og betyr "ord er liv er ord". Symbolet er å finne ved inngangen til forfatterboligen på Protoros, og det brukes på Alfabeta-Nias flagg.

Den rettmessiges symbol

 

Den rettmessiges symbol ble innført i Alfabeta-Nia av Louis Mackenzie. Det er en form for keltisk knute, sammensatt av to St. Hans-kors (også kalt firkløver eller evighetsknute). I Den rettmessiges symbol er de to evighetsknutene – en liten og en stor – vevet i hverandre.