H-A2

Jakten på skjulte hemmeligheter

 

Hamar Arbeiderblad, 24. oktober 2007

Omtalt av: Geir Vestad

 

Kristian Kapelrud:

I begynnelsen var tegnet

Gyldendal

 

Hva er løgn, og hva er sannhet? Og tåler vi alltid å vite sannheten?

 

Det er blant spørsmålene som reises i Kristian Kapelruds fantasyroman I begynnelsen var tegnet - lansert som den første i en serie på tre.

Riktig nok er deler av stoffet og persongalleriet allerede kjent fra romanen Tegnets forsvarere. Men fra debuten i 2004 har Kristian Kapelrud festet grepet og ikke minst videreutviklet seg som forteller.

 

DET ER EN TO-VERDEN-HISTORIE det dreier seg om, der begge verdenene står ganske fjernt fra en realistisk hverdagsskildring. På det realistiske planet utspiller handlingen seg i Aberdeen-området i Skottland under krigen. På det andre planet utspiller handlingen seg i fantasilandet Alfabeta-Nia i en slags mytisk tid.

De to planene er knyttet sammen ved at den skotske forfatteren Louis Mackenzie er den som skriver historien om Alfabeta-Nia. Men forbindelsen er ikke så entydig som det kan høres, og romanen etablerer spennende linjer mellom de to verdenene, slik at de stadig påvirker og påvirkes av hverandre.

Kanskje kunne romanen som helhet ha skapt en følelse av større nærhet om den realistiske handlingen var blitt knyttet nærmere et nåtidsplan. På den annen side bidrar nok den historiske rammen til en ganske smidig bevegelighet mellom de to planene.

Linjene mellom de to verdenene er ikke nødvendigvis alltid like tydelige. Men det gjør dem ikke mindre spennende.

 

KARAKTERISTISK for Kristian Kapelruds form for fantasy er koblingen mellom en spenningsfylt ytre handling og et underliggende idéinnhold. Her er ulike allmenne spørsmål som reises og ulike virkelighetsbilder som støter sammen, gjerne i form av motsetningsfylte forhold mellom mennesker.

For det er strider som utkjempes og motsetninger som oppstår på begge plan. Og delvis belyses de på det andre planet, uten at det oppstår noen entydighet i koblingen mellom de to. Dette er med på å skape en både tett og vidtfavnende fantasyroman, som stadig åpner for nye overraskende innsikter.

"... en både tett og vidtfavnende fantasyroman, som stadig åpner for nye overraskende innsikter."

- Hamar Arbeiderblad

 

 

* * *

 

"Ny spennende serie. Kristian Kapelrud har hatt en fabelaktig god idé."

- Vårt Land

 

 

* * *

 

"Fine fortellerstemmer, overraskende vendepunkter og løftet om en god fortsettelse, gjør dette til en tøff start på serien om Tegnets forsvarere."

- Fredrikstad Blad

 

 

* * *

 

"Effektivt utført, med meget fengslende resultat. Vi ser frem til fortsettelsen!"

- Fedrelandsvennen

 

 

* * *

 

«En fantastisk historie fra en fantastisk

forfatter. Fengslende og spennende.»

GP Taylor,

New York Times bestselgende

forfatter

 

 

* * *

 

"Kristian har

et sjeldent

fortellertalent.

Han ruler!"

- Ruben Eliassen